Akra Plus – Poket Roket Development
About Lesson

Tuan Sakran Sapie

  • Bagaimana Mengenal Pasti Tanah Untuk di Bangunkan atau Yang Boleh Di Bangunkan
  • Mengenalpasti Lokasi, Zoning dan Penggunaan I-Plan Malaysia
  • Mulakan dengan Tanah Sendiri
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
Whatsapp Team AKRA
1