Lesson: Chapter 5
Overview
Exercise Files
About Lesson

Tuan Peguam Mohd Hadi Ar Rais

  • JV Agreement dengan Tuan Tanah dan Rakan Kongsi
  • Kos Perjanjian dan Item yang Perlu Di Sebut dalam Perjanjian
  • Mengambil P.A ( Power of Attorney ) untuk memajukan tanah
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
Whatsapp Team AKRA
1