Bagaimana untuk membuat tuntutan ganti rugi LAD?

michael dale (1280 × 720 px) (1080 × 1080 px) (1280 × 720 px)

Terdapat dua saluran untuk pembeli rumah menuntut LAD :

i) Anda boleh membuat tuntutan di Tribunal Tuntutan Rumah

ii) Mengemukakan tuntutan sivil di mahkamah undang-undang

1. Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR)

Jika jumlah LAD tidak melebihi RM50,000, pembeli boleh membuat tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah. Tuntutan boleh dibuat secara peribadi dalam tempoh 12 bulan dari:

  • Tarikh pengeluaran CCC untuk perumahan atau kemudahan umum; atau
  • Tarikh luput tempoh liabiliti kecacatan (DLP) seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli (SPA); atau
  • Tarikh penamatan SPA oleh mana-mana pihak yang berlaku sebelum tarikh pengeluaran CCC.

Untuk memulakan tuntutan LAD di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, pembeli perlu mengisi Borang 1 – Penyata Tuntutan yang boleh diperolehi dari laman web Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Bersama-sama dengan Borang 1, dokumen sokongan seperti SNP rumah, notis milikan kosong (VP), CCC dan apa-apa dokumen lain yang berkaitan mesti dilampirkan semasa proses penyerahan. Yuran pemfailan bagi tuntutan LAD ialah RM10.

2. Mahkamah undang-undang

Jika jumlahnya melebihi RM50,000, pembeli rumah perlu memulakan tindakan undang-undang terhadap pemaju di mahkamah untuk menuntut pelanggaran SPA, LAD dan ganti rugi am bagi kelewatan serahan milikan kosong. Tindakan mahkamah mesti dimulakan dalam tempoh 6 tahun dari pelanggaran kontrak dan kelewatan serahan milikan kosong.

Pembeli perlu mendapatkan khidmat peguam yang akan mewakili mereka di mahkamah. Mereka juga harus membawa bersama dokumen seperti SPA, surat serahan milikan kosong dan CCC semasa berunding dengan peguam untuk melancarkan kerja mereka.

Secara umumnya, tuntutan LAD melalui mahkamah perlu dibuat secara individu. Walau bagaimanapun, jika pemaju telah melarikan diri dari projek perumahan, seorang wakil atau tindakan kelas boleh dimulakan oleh pembeli yang terjejas. Lebih baik untuk berunding dengan peguam terlebih dahulu kerana Malaysia tiada proses yang meluas berkaitan dengan tindakan kelas.

Belajar Sesuatu? Kongsi Artikel Ini
Akademi Kontraktor Bina Rumah
Akademi Kontraktor Bina Rumah